Επιστήμη ποιητική ευδαιμονίας

Πλάτων, Φιλόσοφος 427-347 π.Χ.

Η εταιρεία

Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης ιδρύθηκε με το Π.Δ. 30/9-2-1993 ως ειδικό Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και λειτουργούσε με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας και την κείμενη περί ανωνύμων εταιρειών νομοθεσία.

Είναι εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΑΡ. ΓΕΜΗ: 021956550000 και στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών με αριθμό ΜΑΕ: 31519/105/Β/94/07.

Με την πρόσφατη ψήφιση του Nόμου 4957/2022 για τα ΑΕΙ (ΦΕΚ 141/21-07-2022, τ. Ά) επήλθαν αλλαγές στον τρόπο οργάνωσης, δομής και λειτουργίας των Εταιρειών Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας των ΑΕΙ.  Στο πλαίσιο αυτό  η ΕΑΔΠ/ΠΚ, κλήθηκε να τροποποιήσει το Καταστατικό της και κατ’ επέκταση τον τρόπο λειτουργίας της, ενώ πλέον λειτουργεί ως Ανώνυμη Εταιρεία.

Σκοπός – Αποστολή της Εταιρείας είναι η διαχείριση και αξιοποίηση: α) της ακίνητης περιουσίας, β) της κινητής περιουσίας και γ) της διανοητικής ιδιοκτησίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας και της χρηστής οικονομικής, με σκοπό την προώθηση της αποτελεσματικότερης διαχείρισής τους και την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, καθώς και τη διασφάλιση και μεγιστοποίηση της αξίας τους, των προσόδων και της οικονομικής απόδοσής τους, προς εξυπηρέτηση της αποστολής του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Η Εταιρεία, στο πλαίσιο της αποστολής της δύναται να διεξάγει κάθε ενέργεια και πράξη που αποβλέπει στην απόκτηση μέσων και πόρων για την ενίσχυση της εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας και ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Υπηρεσίες

Τεχνοβλαστοί

Ποιες είναι οι διαδικασίες για μια Spin off εταιρία;

Έχεις ένα προϊόν ή υπηρεσία που μπορεί να κάνει την διαφορά;

Υποτροφίες

Θέλεις να ανακαλύψεις τα προϊόντα του Πανεπιστημίου Κρήτης;

Βρες τα στο κατάστημα επισήμων προϊόντων του Πανεπιστημίου Κρήτης

Νέα - Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση εκμίσθωσης ακινήτου προερχόμενο από το Κληροδότημα «Χρύσανθου και Αναστασίας Καρύδη»

H «Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης», ειδικό νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, με έδρα το Δήμο Ρεθύμνου, (ΑΦΜ: 094524108, ΔΟΥ Ρεθύμνης), ενεργώντας

Προβολή της καινοτομίας του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Τριήμερο Καινοτομίας «INNODAYS 2022»

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε την Κυριακή 27 Νοεμβρίου το Tριήμερο Καινοτομίας “InnoDays – Ημέρες Καινοτομίας Περιφέρειας Κρήτης 2022”. Το Πανεπιστήμιο Κρήτης είχε σημαντική παρουσία στην

ΕΝΕΡΓΟ

Ανακοίνωση εκμίσθωσης ακινήτου-καταστήματος προερχόμενο από το Κληροδότημα «Μαρίας Μιχαήλ Μανασσάκη»

H «Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης», Ειδικό Ν.Π.Ι.Δ. (Π.Δ. 30/93), με έδρα την Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, Ρέθυμνο Κρήτης, Τ.Κ. 74 100, με

Ηράκλειο

Πανεπιστημιούπολη Βουτών, Κτίριο Διοίκησης Ι, Ισόγειο, γραφείο 21,
Τ.Κ. 70 013, Βασιλικά Βουτών, Ηράκλειο

Ρέθυμνο

Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, Kτίριο Δ1, Γραφείο 2, Τ.Κ. 74 100, Ρέθυμνο

Πιστοποιήσεις

Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης’’, Ειδικό ΝΠΙΔ
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 021956550000, ΑΦΜ 094524108, ΔΟΥ Ρεθύμνου