Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων προς σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης στην Πανεπιστημιούπολη Βουτών στο Ηράκλειο

Η «Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης», με έδρα την Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, Ρεθύμνου Κρήτης, Τ.Κ. 74100, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 021956550000, Α.Φ.Μ.: 094524108, επιθυμεί να συνεργαστεί με έναν (1) Πτυχιούχο Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας Ιδρύματος της αλλοδαπής, αναγνωρισμένος από τον ΔΟΑΤΑΠ, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης (25 ώρες εβδομαδιαίως), για τις ανάγκες του κλειστού γυμναστηρίου στην Πανεπιστημιούπολη Βουτών στο Ηράκλειο.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο της θέσης και τα απαραίτητα προσόντα των υποψηφίων θα βρείτε παρακάτω.

ΑΛΛΑ ΝΕΑ

Ανακοίνωση

Προκήρυξη χορήγησης Βραβείων Αριστείας της Δωρεάς εν ζωή “Ζωής Δημητριάδη” ακαδημαϊκού έτους 2022-23

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης θα χορηγήσει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-23, δύο (2) Βραβεία Αριστείας με την επωνυμία «Έπαθλον Καθηγήτριας Ζωής Δημητριάδη», με επιλογή, σε βάρος

Ακίνητα

Ανακοίνωση εκμίσθωσης ακινήτου – γραφείου προερχόμενο επί της Πλατείας Ρήγα Φεραίου 13 στο Ηράκλειο προερχόμενο από το Κληροδότημα «Μαρίας Μιχαήλ Μανασσάκη»

H Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης», με έδρα το Δήμο Ρεθύμνου, (ΑΦΜ: 094524108, ΔΟΥ Ρεθύμνης, αρ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων προς σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης στην Πανεπιστημιούπολη Γάλλου στο Ρέθυμνο

Η «Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης», με έδρα την Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, Ρεθύμνου Κρήτης, Τ.Κ. 74100, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 021956550000, Α.Φ.Μ.: 094524108,

Ηράκλειο

Πανεπιστημιούπολη Βουτών, Κτίριο Διοίκησης Ι, Ισόγειο, γραφείο 21,
Τ.Κ. 70 013, Βασιλικά Βουτών, Ηράκλειο

Ρέθυμνο

Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, Kτίριο Δ1, Γραφείο 2, Τ.Κ. 74 100, Ρέθυμνο

Πιστοποιήσεις

Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης’’, Ειδικό ΝΠΙΔ
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 021956550000, ΑΦΜ 094524108, ΔΟΥ Ρεθύμνου