Επικοινωνία

Στοιχεία Επικοινωνίας

Ηράκλειο

Πανεπιστημιούπολη Βουτών, Κτίριο Διοίκησης, Ισόγειο, Ηράκλειο, T.K. 70 013

Ρέθυμνο

Πανεπιστημιούπολη Γάλλου Kτίριο Β, Γραφείο 2 Ρέθυμνο, 74 100

Ηράκλειο

Πανεπιστημιούπολη Βουτών, Κτίριο Διοίκησης Ι, Ισόγειο, γραφείο 21,
Τ.Κ. 70 013, Βασιλικά Βουτών, Ηράκλειο

Ρέθυμνο

Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, Kτίριο Δ1, Γραφείο 2, Τ.Κ. 74 100, Ρέθυμνο

Πιστοποιήσεις

Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης’’, Ειδικό ΝΠΙΔ
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 021956550000, ΑΦΜ 094524108, ΔΟΥ Ρεθύμνου