Ανακοίνωση εκμίσθωσης ακινήτου – γραφείου προερχόμενο επί της Πλατείας Ρήγα Φεραίου 13 στο Ηράκλειο προερχόμενο από το Κληροδότημα «Μαρίας Μιχαήλ Μανασσάκη»

H Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης», με έδρα το Δήμο Ρεθύμνου, (ΑΦΜ: 094524108, ΔΟΥ Ρεθύμνης, αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 021956550000), ενεργώντας ως διαχειρίστρια της περιουσίας του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Πανεπιστήμιο Κρήτης (ΑΦΜ: 090033943, ΔΟΥ Ρεθύμνης) και του περιελθόντος σε αυτό Κληροδοτήματος «Μαρίας Μιχαήλ Μανασσάκη»

Ανακοινώνει ότι

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παράγραφοι 8,9,10, του ν. 4182/2013 και την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας στην 374η/25-10-2023 συνεδρίασή του, δέχεται γραπτές προσφορές για την εκμίσθωση ακινήτου-γραφείου της πολυκατοικίας επί της Πλατείας Ρήγα Φεραίου 13 στο Ηράκλειο, και ειδικότερα για το με στοιχεία Γ-3 γραφείο, τρίτου ορόφου, με πρόσοψη επί της οδού Στρατηγού Πεζανού, ενεργειακής κλάσης Δ (≤1,82%), εμβαδού 42,48 τμ. που αποτελείται από δύο κύρια δωμάτια, μικρή κουζίνα και μπάνιο.

Το μίσθωμα ορίζεται στο ποσό των των τετρακοσίων ευρώ (400,00€).

Η διάρκεια της μίσθωσης, σύμφωνα με το αρ. 24, παρ. 10 του Ν.4182/2013, όπως αυτό τροποποιήθηκε από το αρ. 33, παρ. 10 του Ν.4758/2020, ορίζεται από τα ελάχιστα χρονικά όρια των τριών (3) ετών και μέχρι τα δώδεκα (12) έτη.

Προσφορές θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο email: mpalafa@uoc.gr ή θα αποστέλλονται ταχυδρομικώς με συστημένη αποστολή ή με ταχυμεταφορές, προκειμένου να επαληθεύεται η εμπρόθεσμη ημερομηνία αποστολής, έως και είκοσι ημέρες από την ανάρτηση της παρούσας ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών, στην παρακάτω διεύθυνση:
Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης
Πανεπιστημιούπολη Βουτών, Kτίριο Διοίκησης Ι, γραφείο 21, ισόγειο, Τ.Κ. 70013 Βούτες Ηρακλείου τηλ. 2810393620, fax: 2810393698, email: pdmc@uoc.gr

Πληροφορίες στο τηλ. 2810393620 κ. Ευγενία Μπαλάφα

Για την αναλυτική ανακοίνωση δείτε εδώ.

ΑΛΛΑ ΝΕΑ

Ανακοίνωση

Προκήρυξη χορήγησης Βραβείων Αριστείας της Δωρεάς εν ζωή “Ζωής Δημητριάδη” ακαδημαϊκού έτους 2022-23

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης θα χορηγήσει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-23, δύο (2) Βραβεία Αριστείας με την επωνυμία «Έπαθλον Καθηγήτριας Ζωής Δημητριάδη», με επιλογή, σε βάρος

Ακίνητα

Ανακοίνωση εκμίσθωσης ακινήτου – γραφείου προερχόμενο επί της Πλατείας Ρήγα Φεραίου 13 στο Ηράκλειο προερχόμενο από το Κληροδότημα «Μαρίας Μιχαήλ Μανασσάκη»

H Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης», με έδρα το Δήμο Ρεθύμνου, (ΑΦΜ: 094524108, ΔΟΥ Ρεθύμνης, αρ.

Γενικά

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων προς σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης στην Πανεπιστημιούπολη Γάλλου στο Ρέθυμνο

Η «Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης», με έδρα την Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, Ρεθύμνου Κρήτης, Τ.Κ. 74100, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 021956550000, Α.Φ.Μ.: 094524108,

Ηράκλειο

Πανεπιστημιούπολη Βουτών, Κτίριο Διοίκησης Ι, Ισόγειο, γραφείο 21,
Τ.Κ. 70 013, Βασιλικά Βουτών, Ηράκλειο

Ρέθυμνο

Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, Kτίριο Δ1, Γραφείο 2, Τ.Κ. 74 100, Ρέθυμνο

Πιστοποιήσεις

Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης’’, Ειδικό ΝΠΙΔ
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 021956550000, ΑΦΜ 094524108, ΔΟΥ Ρεθύμνου