Κοντά σε φάρμακο για τον κορωνοϊό επιστήμονες στην Κρήτη

ΑΛΛΑ ΝΕΑ

Ανακοίνωση

Πρόσκληση για απασχόληση μεταπτυχιακών φοιτητών

Η ”Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης” ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με μεταπτυχιακούς φοιτητές (δεύτερου ή τρίτου κύκλου προγραμμάτων σπουδών) του Πανεπιστημίου Κρήτης

Ανακοίνωση

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων προς σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης

Η ‘’Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης’’, (ΕΑΔΠ/ΠΚ), Ανώνυμη Εταιρεία (ΑΦΜ 094524108, ΔΟΥ Ρεθύμνου με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 021956550000), στο πλαίσιο της δραστηριότητας

Ακίνητα

Ανακοίνωση εκμίσθωσης ακινήτου προερχόμενο από το Κληροδότημα «Χρύσανθου και Αναστασίας Καρύδη»

H «Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης», Ανώνυμη Εταιρεία, με έδρα το Δήμο Ρεθύμνου, (ΑΦΜ: 094524108, ΔΟΥ Ρεθύμνης), ενεργώντας ως διαχειρίστρια της

Ηράκλειο

Πανεπιστημιούπολη Βουτών, Κτίριο Διοίκησης Ι, Ισόγειο, γραφείο 21,
Τ.Κ. 70 013, Βασιλικά Βουτών, Ηράκλειο

Ρέθυμνο

Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, Kτίριο Δ1, Γραφείο 2, Τ.Κ. 74 100, Ρέθυμνο

Πιστοποιήσεις

Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης’’, Ειδικό ΝΠΙΔ
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 021956550000, ΑΦΜ 094524108, ΔΟΥ Ρεθύμνου