Ακίνητα

Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, σύμφωνα με το καταστατικό της και με τις αντίστοιχες αποφάσεις της Συγκλήτου, έχει αναλάβει την έναντι αμοιβής ή συμμετοχής διαχείριση και αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του Πανεπιστημίου, συμπεριλαμβανομένων και των ακινήτων των κληροδοτημάτων αυτού.

Η Εταιρεία ΑΔΠ/ΠΚ επιδιώκει την αύξηση της κεφαλαιακής αξίας και των εισοδηματικών αποδόσεων της περιουσίας του Πανεπιστημίου, με γνώμονα την εξυπηρέτηση της αποστολής του Ιδρύματος.

νεα για τα AKINHTA

Ανακοίνωση

Ανακοίνωση εκμίσθωσης ακινήτου προερχόμενο από το Κληροδότημα «Χρύσανθου και Αναστασίας Καρύδη»

H «Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης», Ανώνυμη Εταιρεία, με έδρα το Δήμο Ρεθύμνου, (ΑΦΜ: 094524108, ΔΟΥ Ρεθύμνης), ενεργώντας ως διαχειρίστρια της

Ανακοίνωση εκμίσθωσης ακινήτου προερχόμενο από το Κληροδότημα «Μαρίας Μιχαήλ Μανασσάκη» 

H «Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης», Ανώνυμη Εταιρεία, με έδρα το Δήμο Ρεθύμνου, (ΑΦΜ: 094524108, ΔΟΥ Ρεθύμνης), ενεργώντας ως διαχειρίστρια της

Κληροδοτήματα

Ανακοίνωση εκμίσθωσης ακινήτου προερχόμενο από το Κληροδότημα «Χρύσανθου και Αναστασίας Καρύδη»

H «Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης», ειδικό νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, με έδρα το Δήμο Ρεθύμνου, (ΑΦΜ: 094524108, ΔΟΥ Ρεθύμνης), ενεργώντας

Ακίνητα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μίσθωση χώρου στο Ισόγειο του Tμήματος Επιστήμης Υπολογιστών στην Πανεπιστημιούπολη Βουτών

  Η ‘’Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης’’ Ειδικό Ν.Π.Ι.Δ. (Π.Δ. 30/93), ενδιαφέρεται να εκμισθώσει χώρο 76,00 τμ. ιδιοκτησίας Πανεπιστημίου Κρήτης, που

Ανακοίνωση εκμίσθωσης ακινήτου προερχόμενο από το Κληροδότημα «Μαρίας Μιχαήλ Μανασσάκη» 

H «Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης», ειδικό νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, με έδρα το Δήμο Ρεθύμνου, (ΑΦΜ: 094524108, ΔΟΥ Ρεθύμνης), ενεργώντας

Ανακοίνωση εκμίσθωσης γραφείου πρώτου ορόφου επί της οδού Ρούσου Χούρδου 7, Πλατείας Δασκαλογιάννη και Κοζύρη στο Ηράκλειο

H «Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης», ειδικό νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, με έδρα το Δήμο Ρεθύμνου, (ΑΦΜ: 094524108, ΔΟΥ Ρεθύμνης), ενεργώντας

Ηράκλειο

Πανεπιστημιούπολη Βουτών, Κτίριο Διοίκησης Ι, Ισόγειο, γραφείο 21,
Τ.Κ. 70 013, Βασιλικά Βουτών, Ηράκλειο

Ρέθυμνο

Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, Kτίριο Δ1, Γραφείο 2, Τ.Κ. 74 100, Ρέθυμνο

Πιστοποιήσεις

Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης’’, Ειδικό ΝΠΙΔ
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 021956550000, ΑΦΜ 094524108, ΔΟΥ Ρεθύμνου