Υπηρεσίες

Υπηρεσίες Πληροφορικής

Δημιουργία, υλοποίηση, υποστήριξη και συντήρηση διαδικτυακών πυλών και πληροφοριακών συστημάτων, με τη χρήση εφαρμογών λογισμικού, που έχουν εξολοκλήρου αναπτυχθεί από την Ομάδα Πληροφορικής.

Υπηρεσίες Χημικών Αναλύσεων

Παροχή υπηρεσιών χημικών αναλύσεων δειγμάτων, Υπηρεσιών μελέτης και ανάπτυξης προϊόντων στον τομέα των τροφίμων, γεωργικών φαρμάκων, λιπασμάτων.

Παροχή ποιοτικών και ποσοτικών αναλύσεων προϊόντων, τροφίμων, ποτών, γεωργικών φαρμάκων, λιπασμάτων (LC-MS, GS-FID, GC-MS).

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Βιώσιμης Ανάπτυξης

Παροχή υπησεσιών ανάπτυξης σχεδίου δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και βιώσιμης ανάπτυξης, Υπηρεσιών ανάπτυξης επιχειρηματικής στρατηγικής και στρατηγικής διοίκησης, Υπηρεσιών διοίκησης καινοτομίας και στρατηγική νεοφυών επιχειρήσεων, Υπηρεσιών σχεδιασμού βιώσιμης ανάπτυξης σε επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού.

Παροχή Καινοτόμων Υπηρεσιών στον κλάδο των Υδατοκαλλιεργειών

Παροχή καινοτόμων υπηρεσιών στον κλάδο των υδατοκαλλιεργειών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, από το εργαστήριο ‘’Θαλάσσιας Βιολογίας – Βιολογία Ιχθύων’’.

Εργαστήριο Οπτικής Ανθρωπολογίας

Διενέργεια έρευνας και μελέτης, για τη συλλογή, επεξεργασία, καταγραφή ιστορικών δεδομένων, πληροφοριών, ντοκουμέντων, ηθών και εθίμων σχετικών με θέματα που σχετίζονται με κοινωνικά, λαογραφικά και ανθρωπολογικά θέματα.

Διενέργεια ερευνών & Δημοσκοπήσεων

Παροχή εξειδικευμένων ερευνών αγοράς, γνώμης, δημοσκοπήσεων και επιχειρηματικότητας υψηλών προδιαγραφών ποιότητας εργασιών σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, από τη Μονάδα Ερευνών Αγοράς και Επιχειρηματικότητας.

Παροχή υπηρεσιών σε θέματα ακτινοπροστασίας, δοσιμετρίας και επεξεργασίας εικόνων μηχανημάτων που εκπέμπουν ή ανιχνεύουν ιοντίζουσες/ή και μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες

Παροχή υπηρεσιών σε θέματα ακτινοπροστασίας, δοσιμετρίας και επεξεργασίας εικόνων μηχανημάτων που εκπέμπουν ή ανιχνεύουν ιοντίζουσες ή/και μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες καθώς και  στο επιστημονικό πεδίο των κλινικών διαγνωστικών επιπέδων αναφοράς, σε διεθνείς και εθνικές επιστημονικές ενώσεις και οργανισμούς που έχουν προγράμματα σχετικά με το αντικείμενο της δραστηριότητας.

Μισθώσεις αιθουσών/αμφιθεάτρων

Εκμίσθωση αιθουσών και αμφιθεάτρων στις κτιριακές εγκαταστάσεις σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο για τη διεξαγωγή εκπαιδευτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, ημερίδες, συνέδρια, διεξαγωγή εξετάσεων ιδιωτικών φορέων εκπαίδευσης κλπ.

Πίνακες Οπτικής Οξύτητας Πανεπιστημίου Κρήτης – Modified ETDRS charts

Οι πίνακες οπτικής οξύτητας του Πανεπιστημίου Κρήτης σχεδιάστηκαν από τον Δρ. Σωτήρη Πλαΐνη, ερευνητή, τους Καθηγητές της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Μ. Τσιλιμπάρη και Ι. Παλλήκαρη (http://www.ivo.gr/plainis/charts).

Οι συνήθεις πίνακες οπτοτύπων για τη μέτρηση της οπτικής οξύτητας, σύμφωνα με τα πρότυπα της ETDRS, περιέχουν χαρακτήρες (γράμματα) που δεν αναγνωρίζονται από εξεταζόμενους που χρησιμοποιούν, για παράδειγμα, σλαβικό ή ελληνικό αλφάβητο.

Η καινοτομία των πινάκων του Πανεπιστημίου Κρήτης έγκειται στη δυνατότητά τους να χρησιμοποιηθούν από διάφορες εθνότητες γεγονός που τους καθιστά μοναδικούς στην ευρωπαϊκή αγορά. Αυτό είναι εφικτό επειδή αποτελούνται από γράμματα που περιέχονται στο λατινικό, ελληνικό και κυριλικό αλφάβητο.

Με απόφαση της Συγκλήτου του ΠΚ, εκχωρήθηκαν τα δικαιώματα του ΠΚ στην Εταιρεία ΑΔΠ/ΠΚ, προκειμένου για την εμπορική εκμετάλλευση του προϊόντος και ειδικότερα η κατασκευή και πώληση των οπτότυπων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Από την 01η/09/2010 έχει συναφθεί συμφωνία με την εταιρεία Precision Vision, με έδρα στο La Salle, IL, USA (http://precision-vision.com/products/etdrs-charts/other-high-contrast-charts/high-contrast-eye-charts-3-meter/themodifiedetdrseuropean-widechart1.html#.VajJWbWPPuU), για τη μη-αποκλειστική διανομή – πώληση των πινάκων του ΠΚ σε όλες τις χώρες.

Σας ενδιαφέρουν οι υπηρεσίες μας;

Συμπλήρωσε την παρακάτω φόρμα και θα έρθουμε σε επικοινωνία μαζί σου.

Ηράκλειο

Πανεπιστημιούπολη Βουτών, Κτίριο Διοίκησης Ι, Ισόγειο, γραφείο 21,
Τ.Κ. 70 013, Βασιλικά Βουτών, Ηράκλειο

Ρέθυμνο

Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, Kτίριο Δ1, Γραφείο 2, Τ.Κ. 74 100, Ρέθυμνο

Πιστοποιήσεις

Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης’’, Ειδικό ΝΠΙΔ
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 021956550000, ΑΦΜ 094524108, ΔΟΥ Ρεθύμνου