Διενέργεια ερευνών & Δημοσκοπήσεων

Διενέργεια ερευνών και δημοσκοπήσεων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, είτε για λογαριασμό του Ιδρύματος, είτε για λογαριασμό τρίτων, από τη Μονάδα Ερευνών Αγοράς και Επιχειρηματικότητας.

Παρεχόμενες υπηρεσίες

Η «Μονάδα Ερευνών Αγοράς και Επιχειρηματικότητας» είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί στον χώρο του Κέντρου Ερευνών και Μελετών (ΚΕΜΕ) στις εγκαταστάσεις της Πανεπιστημιούπολης Γάλλου στο Ρέθυμνο. Διαθέτει όλο τον απαραίτητο σύγχρονο υπολογιστικό εξοπλισμό, υλικό και λογισμικό, καθώς και εξειδικευμένο προσωπικό για τη διενέργεια των ερευνών και δημοσκοπήσεων που υλοποιεί. Χρησιμοποιεί δε, το λογισμικό διενέργειας τηλεφωνικών δημοσκοπήσεων, το οποίο εκμεταλλεύεται εμπορικά η Εταιρεία ΑΔΠ/ΠΚ.

Σκοπός της Μονάδας είναι η εκμετάλλευση της τεχνογνωσίας και των υποδομών του Ιδρύματος για την υποστήριξη της ακαδημαϊκής κοινότητας αλλά και της τοπικής κοινωνίας μέσω ερευνών, μελετών και δημοσκοπήσεων που διενεργούνται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, είτε για λογαριασμό του Ιδρύματος, είτε για λογαριασμό τρίτων και, μέσω αυτών, επιτυγχάνεται η ενίσχυση της εκπαιδευτικής και ερευνητικής δραστηριότητας του Πανεπιστημίου και η υποστήριξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας στην Κρήτη. 

Η «Μονάδα Ερευνών Αγοράς και Επιχειρηματικότητας» διατηρεί υψηλές προδιαγραφές ποιότητας εργασιών, έχει αποκτήσει πολυετή επαγγελματική εμπειρία στον τομέα της έχοντας υλοποιήσει σημαντικά έργα και δύναται, βάσει του εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού της, να υλοποιήσει οποιοδήποτε έργο της ανατεθεί. Η υλοποίηση των ερευνών βασίζεται στον Κώδικα Επαγγελματικής Πρακτικής του Συλλόγου Εταιρειών Δημοσκόπησης και Έρευνας Αγοράς (Σ.Ε.Δ.Ε.Α.), ο οποίος με τη σειρά του αναφέρεται στους αντίστοιχους διεθνείς κώδικες δεοντολογίας που έχει συντάξει η Ευρωπαϊκή Εταιρεία για την Έρευνα της Κοινής Γνώμης και Έρευνας Αγοράς (European Society for Opinion and Marketing Research (ESOMAR) ), σε συνεργασία με το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο (International Chamber of Commerce (ICC) ) αποφεύγοντας να εμπλακεί οποιαδήποτε στιγμή σε δραστηριότητες που είναι πιθανό να κλονίσουν την εμπιστοσύνη της πανεπιστημιακής κοινότητας, της κοινής γνώμης ή/και των πελατών ερευνών, ως προς την ακεραιότητα των φορέων έρευνας αγοράς/δημοσκοπήσεων.

Επιστημονικά Υπεύθυνος της Μονάδας είναι ο κ. Ευάγγελος Τζουβελέκας Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΠΚ.

Σας ενδιαφέρουν οι υπηρεσίες μας;

Συμπλήρωσε την παρακάτω φόρμα και θα έρθουμε σε επικοινωνία μαζί σου.

Ηράκλειο

Πανεπιστημιούπολη Βουτών, Κτίριο Διοίκησης Ι, Ισόγειο, γραφείο 21,
Τ.Κ. 70 013, Βασιλικά Βουτών, Ηράκλειο

Ρέθυμνο

Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, Kτίριο Δ1, Γραφείο 2, Τ.Κ. 74 100, Ρέθυμνο

Πιστοποιήσεις

Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης’’, Ειδικό ΝΠΙΔ
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 021956550000, ΑΦΜ 094524108, ΔΟΥ Ρεθύμνου