Υπηρεσίες Πληροφορικής

Δημιουργία, υλοποίηση, υποστήριξη και συντήρηση διαδικτυακών πυλών και πληροφοριακών συστημάτων, με τη χρήση εφαρμογών λογισμικού, που έχουν εξολοκλήρου αναπτυχθεί από την Ομάδα Πληροφορικής.

Υπηρεσίες Μικροβιολογικών Αναλύσεων

Μικροβιολογικές αναλύσεις τροφίμων, υδάτων και περιβάλλοντος από τη Μονάδα Μικροβιολογίας Τροφίμων, Υδάτων και Περιβάλλοντος, διαπιστευμένη κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) με Αρ. Πιστοπ. 1088/17-3-2017.

Υπηρεσίες Χημικών Αναλύσεων

Xημικές αναλύσεις προϊόντων, τροφίμων, ποτών, γεωργικών φαρμάκων, λιπασμάτων, αναλύσεις δειγμάτων για ιατρικούς σκοπού, αναλύσεις αντικειμένων αρχαιολογικού ενδιαφέροντος κ.λπ.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Βιώσιμης Ανάπτυξης

Ανάπτυξη σχεδίου δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και βιώσιμης ανάπτυξης, Ανάπτυξη επιχειρηματικής στρατηγικής και στρατηγικής διοίκησης,

Διοίκηση καινοτομίας και στρατηγική νεοφυών επιχειρήσεων, Σχεδιασμός βιώσιμης ανάπτυξης σε επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού

Διενέργεια ερευνών & Δημοσκοπήσεων

Διενέργεια εξειδικευμένων ερευνών και δημοσκοπήσεων υψηλών προδιαγραφών ποιότητας εργασιών  σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

Παροχή Καινοτόμων Υπηρεσιών στον κλάδο των Υδατοκαλλιεργειών

Παροχή καινοτόμων υπηρεσιών στον κλάδο των υδατοκαλλιεργειών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, από το εργαστήριο ‘’Θαλάσσιας Βιολογίας – Βιολογία Ιχθύων’’.

Παροχή υπηρεσιών σε θέματα ακτινοπροστασίας, δοσιμετρίας και επεξεργασίας εικόνων μηχανημάτων που εκπέμπουν ή ανιχνεύουν ιοντίζουσες/ή και μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες

Παροχή υπηρεσιών σε θέματα ακτινοπροστασίας, δοσιμετρίας και επεξεργασίας εικόνων μηχανημάτων που εκπέμπουν ή ανιχνεύουν ιοντίζουσες ή/και μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες

Μισθώσεις αιθουσών/αμφιθεάτρων

Εκμίσθωση αίθουσών και αμφιθεάτρων εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων στο Ρέθυμνο και  στο Ηράκλειο.

Σας ενδιαφέρουν οι υπηρεσίες μας;

Συμπλήρωσε την παρακάτω φόρμα και θα έρθουμε σε επικοινωνία μαζί σου.

Ηράκλειο

Πανεπιστημιούπολη Βουτών, Κτίριο Διοίκησης Ι, Ισόγειο, γραφείο 21,
Τ.Κ. 70 013, Βασιλικά Βουτών, Ηράκλειο

Ρέθυμνο

Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, Kτίριο Δ1, Γραφείο 2, Τ.Κ. 74 100, Ρέθυμνο

Πιστοποιήσεις

Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης’’, Ειδικό ΝΠΙΔ
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 021956550000, ΑΦΜ 094524108, ΔΟΥ Ρεθύμνου