Κληροδοτήματα

H Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, σύμφωνα με το ιδρυτικό καταστατικό της και με τις αντίστοιχες αποφάσεις της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης, διαχειρίζεται και αξιοποιεί σημαντικό μέρος των κληροδοτημάτων και δωρεών που έχουν περιέλθει στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, ενεργώντας ως εντολοδόχος και πληρεξούσιος του Ιδρύματος.

 

 

νεα για τα κλΗροδοτηματα

Γενικά

Ανακοίνωση εκμίσθωσης ακινήτου προερχόμενο από το Κληροδότημα «Χρύσανθου και Αναστασίας Καρύδη»

H «Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης», Ανώνυμη Εταιρεία, με έδρα το Δήμο Ρεθύμνου, (ΑΦΜ: 094524108, ΔΟΥ Ρεθύμνης), ενεργώντας ως διαχειρίστρια της

Ακίνητα

Ανακοίνωση εκμίσθωσης ακινήτου προερχόμενο από το Κληροδότημα «Μαρίας Μιχαήλ Μανασσάκη» 

H «Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης», Ανώνυμη Εταιρεία, με έδρα το Δήμο Ρεθύμνου, (ΑΦΜ: 094524108, ΔΟΥ Ρεθύμνης), ενεργώντας ως διαχειρίστρια της

Ακίνητα

Ανακοίνωση εκμίσθωσης ακινήτου προερχόμενο από το Κληροδότημα «Χρύσανθου και Αναστασίας Καρύδη»

H «Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης», ειδικό νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, με έδρα το Δήμο Ρεθύμνου, (ΑΦΜ: 094524108, ΔΟΥ Ρεθύμνης), ενεργώντας

Ανακοίνωση εκμίσθωσης ακινήτου-καταστήματος προερχόμενο από το Κληροδότημα «Μαρίας Μιχαήλ Μανασσάκη»

H «Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης», Ειδικό Ν.Π.Ι.Δ. (Π.Δ. 30/93), με έδρα την Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, Ρέθυμνο Κρήτης, Τ.Κ. 74 100, με

Ανακοίνωση εκμίσθωσης ακινήτου προερχόμενο από το Κληροδότημα «Μαρίας Μιχαήλ Μανασσάκη» 

H «Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης», ειδικό νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, με έδρα το Δήμο Ρεθύμνου, (ΑΦΜ: 094524108, ΔΟΥ Ρεθύμνης), ενεργώντας

Κληροδοτήματα

Προκήρυξη χορήγησης βοηθήματος ενοικίου Κληροδοτήματος ”Ελένης Καλαντζοπούλου” ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης προκηρύσσει τη χορήγηση βοηθήματος ενοικίου, σε δύο άπορες φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Κρήτης, προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών προγραμμάτων, που φοιτούν σε Σχολές του Ρεθύμνου,

Ηράκλειο

Πανεπιστημιούπολη Βουτών, Κτίριο Διοίκησης Ι, Ισόγειο, γραφείο 21,
Τ.Κ. 70 013, Βασιλικά Βουτών, Ηράκλειο

Ρέθυμνο

Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, Kτίριο Δ1, Γραφείο 2, Τ.Κ. 74 100, Ρέθυμνο

Πιστοποιήσεις

Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης’’, Ειδικό ΝΠΙΔ
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 021956550000, ΑΦΜ 094524108, ΔΟΥ Ρεθύμνου