Υποτροφία ”Αλέξανδρου Καραβίτη”

Η υποτροφία χορηγείται από τα έσοδα της Δωρεάς Αλεξάνδρου Καραβίτη σύμφωνα με την 269η/17-09-2009 απόφαση της Συγκλήτου.

Η διάρκεια της υποτροφίας είναι ένα ακαδημαϊκό έτος και το ποσό καθορίζεται μετά από απόφαση της Κοσμητείας της εκάστοτε Σχολής, βάσει των εσόδων της δωρεάς.

Η τελική έγκριση διορισμού του υποτρόφου πραγματοποιείται από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος.

Δικαιούχοι:

Οι προπτυχιακοί φοιτητές των Τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής, της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Σύμφωνα με απόφαση των Κοσμητόρων των τριών Σχολών του Ρεθύμνου:

  • Η υποτροφία μοιράζεται σε όλα τα τμήματα της εκάστοτε Σχολής που δικαιούται την υποτροφία.
  • Η υποτροφία χορηγείται σε τριτοετείς φοιτητές, συνυπολογιζομένης και της εξεταστικής του Σεπτεμβρίου.
  • Οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν εξεταστεί επιτυχώς κατά τα έτη σπουδών τους τουλάχιστον στα 2/3 του συνόλου των μαθημάτων τους και να κατέχουν την υψηλότερη βαθμολογία.
  • Σε περίπτωση ισοβαθμίας την υποτροφία λαμβάνει ο φοιτητής με τον μεγαλύτερο αριθμό μαθημάτων.

Πληροφορίες  κ. Ευγενία Μπαλάφα, τηλ. 2810 393620, Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

νεα για υποτροφιεσ

Ανακοίνωση

Προκήρυξη χορήγησης Βραβείων Αριστείας της Δωρεάς εν ζωή “Ζωής Δημητριάδη” ακαδημαϊκού έτους 2022-23

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης θα χορηγήσει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-23, δύο (2) Βραβεία Αριστείας με την επωνυμία «Έπαθλον Καθηγήτριας Ζωής Δημητριάδη», με επιλογή, σε βάρος

Ηράκλειο

Πανεπιστημιούπολη Βουτών, Κτίριο Διοίκησης Ι, Ισόγειο, γραφείο 21,
Τ.Κ. 70 013, Βασιλικά Βουτών, Ηράκλειο

Ρέθυμνο

Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, Kτίριο Δ1, Γραφείο 2, Τ.Κ. 74 100, Ρέθυμνο

Πιστοποιήσεις

Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης’’, Ειδικό ΝΠΙΔ
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 021956550000, ΑΦΜ 094524108, ΔΟΥ Ρεθύμνου